Říjen 2017

Zámek Craigdarroch - Craigdarroch castle

11. října 2017 v 5:16 Exploring Victoria - Objevuji Victorii

Jedno krásné slunečné odpoledne, po výborném obědě v mexické restauraci, jsme se s Courtenay vydaly navštívit Zámek Craigdarroch. Ano v Kanadě mají zámky. Zatím jsem objevila dva.

Zámek Craigdarroch byl postaven uhelným baronem Robertem Dunsmuirem a jeho ženou. Aby všem ukázal své bohatství, skoupil Robert rozlehlé pozemky na vyvýšenině, a dal postavit honosný zámek ve skotském stylu. Stavba trvala mezi lety 1887 - 1890 a Robert se dokončení bohužel nedožil. V zámku pak žila vdova po Robertovi s dcerami. Po její smrti nikdo další nebyl schopný zámek financovat a tak byl prodán.

Zámek měl několik majitelů, sloužil jako vojenská nemocnice, fakulta, hudební konservatoř a nyní slouží jako muzeum. Zaplatily jsme si vstup a vstoupily. Plánek, který jsme obdržely, nás provedl celou budovou. Dřevěná výzdoba, vitráže, nábytek, nádobí a dobové oblečení.

Taky se říká, že v zámku straší. Tak třeba přijdeme návštěvu na Halloween.


It was beautiful sunny afternoon and we just had great lunch in Mexican restaurant. Courtenay and I went to the Craigdarroch castle. And yes, there are castles in Canada. So far I found two.

Craigdarroch castle was built by Robert Dunsmuir and his wife. To prove how rich he was, he bought large property on a hill. Construction took several years (1887 - 1890) and Robert died before finishing. His wife lived in the castle after his death with daughters. After her death none of the kids could afford the property, so they sold it.

Castle changed owners. Became military hospital, Victoria College, Music Conservatory and now Museum. We paid the fee and followed little map, that took us through the castle. We saw wooden paneling, stained glass, furniture and old clothes.

Apparently castle is haunted. Maybe I will visit on Halloween.


Zámek Craigdarroch -Craigdarroch castle